OCD-föreningen Ananke i Umeå
Stödförening för anhöriga och drabbade av OCD - tvångssyndrom
 

* aktiviteter 

* föredrag

 * vad är OCD?
* finns hjälp?
* lästips


* styrelse
* föreningen
* länkar
* kontakt

 

 

 

Föreningens organisation.

Linda Lundfeldt - ordförande
Annika Lundholm- sekreterare
Jan Lundfeldt - kassör
Birgitta Johansson

Thore sätre
Anna Knutgård
Ulrika Almroth


Revisorer
Vakant

Firmatecknare
Styrelsen två i föreningen

Föreningens adress
Föreningen Ananke i Umeå
Söndagsvägen 49
906 37 UMEÅ

Postgironr: 1035475-1

Adjungerande ledamöter
Stefan Backgård - psykiatriker, Umeå
Bengt- Olov Andersson - psykolog, Umeå
Annika Deverud - BUP, Umeå

Hedersledamot
Olle Åsard - ordförande i föreningen Ananke i Stockholm

 

 
 

Webmaster Linda L. 2002-06-06