Verksamhetsberättelse

19990101 -19991231

Styrelse har under verksamhetsåret varit:

Lars Hallberg

ordförande

Lena N

sekreterare

Agneta K

kassör

Jan H

ledamot, representant i FÖR

Evalott J

ledamot

Birgitta J

ledamot

Linda W

ledamot, ansvarig ungdomar

Margit E

suppleant

Sonja S

suppleant

Jakob M

revisor, internetansvarig

Mona P

revisor

Britt A

valberedning

Stina N

valberedning

Janerik Nawrin

adjungerad medicinsk expert

Antalet medlemmar har stigit till omkring 70 exklusive familjemedlemmar.

Föreningen har haft styrelsemöten: 990418, 990822, 991212

Föreningen har haft medlemsträffar: 990117 (årsmöte), 990221, 990321, 990418, 990509, 990613, 990822, 990919, 991024, 991121 samt 991212.

Vi har träffats på Skutan i Åhus, församlingshemmet i Mörrum och i Karlskrona. Träffarna har varit mycket välbesökta. Vi har stöttat Blekingegruppen så att de skall kunna bilda en egen förening; många nya medlemmar kommer från Blekinge.

Många medlemmar har deltagit i en föreläsningsserie i Broby.

Vi har besökt Marin- och sjöfartsmuséet i Karlskrona och Laxens hus i Mörrum.

Vi har haft besök av Annette S från Malmöföreningen. Hon har berättat sin gripande sjukdomshistoria. Vi har också haft besök av Rosa L och Ulla-Britt F från PS; vi har fått lyssna till deras historier.

Vi har varit inbjudna till en gemnsam träff för hela Skåne i Malmö.

Linda har ordnat en överrskning - en trollkarl - till ett möte.

Vi har haft underhållning med sång och musik m.m.

Lars Hallberg har varit i Stockholm flera gånger och deltagit i Riksanankes möten. Han har skrivit inlägg till OCD-nytt. Vi har även i år haft ett stort lotteri, med silversmycken gjorda av Lennart N.

Åhus 000130

Lena N sekreterare.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN