Depression

 

 

Jag är värdelös.

Jag vill inte vara bland människor.

Jag vill inte leva.

Jag gör ingenting.

Jag föraktar mig själv.

 

Har jag för lite serotonin?

Har jag tappat tron på GUD?

 

Jag är lat.

Jag flyr.

Jag tar inte ansvar.

 

Tar det aldrig slut?

Detta mentala mörker.

 

Vilka nedvärderande ord

Du än vill använda

om mig

Kan jag bara hålla med.

 

Jag är en lat skit.

En feg stackare.

En oansvarig idiot.

 

Det finns inte ord

för mitt självförakt.

 

Befria världen från

min vidriga närvaro!

 

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN