18:e april 1999

Detta är Jakobs minnesbilder av vårt möte.

Våra förhoppningar om att kunna sitta ute i vårsolen gick om intet. Kung Bore hade andra planer och hans sista attack på Skåne för den här säsongen (?) fick oss att tacksamt krypa in i Skutans varma lokaler.

Lasse läste ett roligt kåseri om livet på en akutmottagning där rådet till patienten var att gripa tag i första förbirusande sköterska och inte släppa taget.

Vi såg en kort videofilm om tvångssyndrom där Susanne Bejeroth diskuterade med en allmänläkare om hur man kan upptäcka ett tvångssyndrom hos en patient som inte söker direkt för de problemen. Susanne rekommenderade att ställa direkta frågor av typ:

  • Är det så att du tvättar dig onormalt mycket trots att du vet att du är ren?
  • Är det så att du har påträngande obehagliga tankar som du inte kan bli av med?

Jag informerade om den senaste artikeln som är utlagd på nätplatsen "Tvångssyndrom en inlärd och biologisk sjukdom". Den har jag fått via en epostlista för anhöriga till personer med tvångssyndrom. Det finns ett flertal olika amerikanska epostlistor med olika inriktning med anknytning till tvångssyndrom. Där finna möjlighet att utbyta erfarenheter med andra människor runt om i världen. Information och länkar till dessa finns bl.a. på Fairlites OCD-NÄTPLATS.

Därefter fick vi gott om tid att fika och prata med varandra vilket är en av vår förenings viktiga uppgifter tycker jag. Flera nya besökare var med och det är glädjande.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN