17:e januari 1999

Detta är Jakobs minnesbilder av vårt möte.

Vi samlades ett trettiotal personer och när alla hade funnit sina platser hälsade Lasse våra nya medlemmar särskilt välkomna och därefter inleddes årsmötet.

Verksamhetsberättelsen lästes av Lena vår sekreterare. Agneta kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Revisorerna Mona och Jakob ansåg att räkenskaperna var i ordning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket också mötet beslutade. Omval förrättades till de poster som var utlysta utom att Linda ersatte AnnMarie som ledamot i styrelsen. Linda kommer att vara speciellt inriktad på aktiviteter för unga medlemmar.

Efter fika och samtal fick Anette från Anankes Malmöförening ordet. Hon berättade på ett personligt och mycket gripande sätt sin egen historia. Hennes rätframma beskrivning av tvång och tillfrisknande lämnade ingen oberörd och många kunde säkert känna igen sig i det hon berättade.

Jag minns särskilt hur hon beskrev sin inre dialog under sjukdomen när hon sa till sig själv "Du har inte rätt att ha det bra fortsätt du bara att städa". Anette beskrev situationen som att hon satt i ett koncentrationsläger där hon var sin egen fångvaktare. När hon började tillfriskna sa hon istället till sig själv " Du är lika mycket värd som någon annan människa". Hon beskrev den starka upplevelse det var när hon läste "Pojken som inte kunde sluta tvätta sig" och för första gången fick klart för sig att hon inte var ensam om sina problem och att det fanns ett namn på sjukdomen. Genom att kunna skilja ut sjukdomen från sin person kunde hon rikta sin vrede mot den istället för mot sig själv, uppfattade jag.

Hon sa att hon idag uppskattar livet enormt och hennes hoppfullhet var smittsam.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN