11:e oktober 1998

Lasse inledde mötet med att läsa en rolig text om en labyrint, som var svår att ta sig ur.

Därefter kom Gunilla Kajrup och Kjell Nilsson och presenterade sin tiopoängsuppsats om tvångssyndrom vid högskolan i Malmö där de studerar till socialpedagoger. Uppsatsen heter :

TVÅNGSSYNDROM -

INTERVJUER MED DRABBADE OCH ANHÖRIGA

De har gjort grundliga litteraturstudier om tvångssyndrom och sen intervjuat fyra personer två personer med tvångssyndrom och två anhöriga och lagt ner mycket arbete på att försöka återge så noga som möjligt vad intervjupersonerna verkligen berättade utan att omtolka.

Gunilla och Kaj tyckte att berättelserna var så starka att de talade för sig själva.

Intervjuerna har utgått från tre teman:

  • Allmän livssituation.
  • Familjeliv.
  • Studier/arbete.

Efter att ha gjort intervjuerna kom de fram till att ett fjärde viktigt tema var:

  • Erfarenheter av vård.

Efter deras presentation vidtog en diskussion, som sedan fortsatte vid fika innan mötet avslutades.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN