10-11 december 2005

Lördagen den 10/12 var första dagen för vår tvådagars luciaträff i

Kristianstad. Ungefär 15 deltagare hade kommit till Studiefrämjandets

lokaler. Vi började med att titta på ett par videofilmer om OCD och KBT.

Det var mycket intressanta och givande filmer som "kändes" i oss. Många

av oss hade inte sett dem tidigare. Filmerna gav upphov till diskussion

och kommentarer. Några av oss berättade också om vilka slags problem vi

själva hade haft(och har) i fråga om tvångsproblem.

Jan-Erik Nawrin gav medicinska synpunkter och kommentarer.

 

Tidigt på kvällen följdes vi åt till restaurang Rose Garden, där vi sedan

tillbringade resten av vår tid tillsammans.

 

 

Nästa dag var lite mer präglad av luciafirande. Några barn gick Lucia och

sjöng sånger. Det var mycket uppskattat.

Antalet deltagare var uppemot 30. Föreningen bjöd på fika och godis, mm.

 

Kerstin, vår ordförande, hade också några föreningsärenden att ta upp

medan alla var samlade. Det gällde bl.a. en träff med Socialstyrelsens

södra "utpost" i Malmö, där några brukarföreningar ska samlas för en

diskussion i slutet av januari.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN