27:e januari 2002

Vi träffades på Skutan och höll vårt årsmöte. Lars Hallberg lämnade styrelsen efter många års tjänst, både som ordförande och sekreterare. Lars tackades för fina insatser för föreningen. Styrelsen meddelade att lokalföreningen ska ta ut en medlemsavgift på 50:- per person och år. En enkät där medlemmarna får tycka till om föreningens verksamhet ska presenteras på nästa möte. Vi fikade och pratade. Några nya medlemmar hade letat sig till Skutan denna söndag, vilket var glädjande. En ny medlem berättade att hon efter tjugo års behandling i psykiatrin hade hittat Ananke och därefter hade hennes läkare ändrat behandlingen och att hon nu kände sig, som en ny människa. Janerik Nawrin höll ett improviserat föredrag om tvångssyndrom.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN