28:e januari 2001

 

Vi samlades ett trettiotal personer på Skutan. Alltifrån sex månaders ålder och uppåt. Några nya ansikten syntes vilket är glädjande.

Vi höll vårt årsmöte. Lars Hallberg avgick som ordförande och istället valdes Jan Hinderyd. Några nya personer valdes in i styrelsen för att kunna täcka det stora geografiska område, som vi representerar. Från Karlskrona via Perstorp till Simrishamn.

Jag valde att inte stanna längre eftersom jag hade ett annat uppdrag, så vad som hände därefter kan jag inte redogöra för. Det kommer kanske senare från annan källa.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN