10:e december 2000

Vi samlades ett fyrtiotal personer på Skutan i Åhus. Där uppträdde två trubadurer och framförde diverse låtar, många med anknytning till julen men också någon riktigt bra egen produktion om relationer och sådant.

Därefter avnjöt vi kaffe och kakor som föreningen bjöd på. Mycket goda kakor.

Ulla och Björn informerade om att de har för avsikt att dra igång en självhjälpsgrupp I Karlshamn där drabbade och anhöriga kan ventilera sina erfarenheter och känslor under anonymitet och tystnadsplikt för dem som är intresserade. En kallelse kommer att skickas ut till de som bor på rimligt avstånd från Karlshamn. Tanken är att de skall ligga mittemellan ordinarie möten.

Diverse spontana samtal över kaffeborden pågick och ett lotteri med många vinster genomfördes av Stina.

Datum för vårens träffar drogs också.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN