20:e februari 2000

Vi samlades i runda tal fyrtio personer vid det gula trähuset invid laxvallen. En kall vind svepte över gräsplanen men en blek februarisol gav oss ändå hopp om vårvärmens ankomst.

Ulla och Linda hälsade oss välkomna och lämnade över ordet till Kai Nilsson från Växjö. Han är utblidad mentalskötare och har en steg ett utbildning i kognitiv beteendeterapi. Han förläste för oss om tvångssyndrom i allmänhet och om kognitiv beteendeterapi i synnerhet. Det blev ganska snart en livlig dialog där olika erfarenheter från församlingen delgavs och diskuterades.

Här kommer några korta minnesbilder av vad som sades:

 • Tvångshandlingar, som i och för sig också kan vara tankar, mentala handlingar, lindrar ångesten på kort sikt men skapar problem på lång sikt.
 • Exempel på tvångsritualer är handtvätt, ordna saker minutiöst, kontrollera, begära försäkringar, upprepa handlingar, räkna, upprepa ord, tänka "goda tankar".
 • Vetenskapen vet inte säkert vad som orsakar tvångssyndrom men det finns flera teorier:
  1. En grundläggande genetisk sårbarhet hos personen.
  2. Biokemisk teori. Serotonin blansen i hjärnan störd.
  3. Inlärningsteori. Ritualer lindrar ångest det fungerar till en början, man lär sig att undvika obehag med ritualer.
  4. Psykoanalytisk teori. Undermedvetna processer och barndomsupplevelser påverkar personens ångestnivåer.
 • Om kognitiv beteendeterapi sades bland annat följande:
  • Det första steget är att fatta ett beslut att vilja lära sig att leva med osäkerhet.
  • Om man är helt säker är man inte en människa då är man en GUD.
  • En grundlig kartläggning av problemet. "Du är expert på Dina problem"
  • Behandlingen är en forskningsresa med mål att upptäcka nya sätt att hantera sin oro, ångest, rädsla.
  • Ångest är fruktansvärd men den går över.
 • Proffesionell behandling för tvångsproblem idag är:
  • Kognitiv beteendeterapi.
  • Farmakologisk behandling.
  • Kirurgisk behandling. (Mycket ovanlig)
 • Stöd och erfarenhetsutbyte med andra med liknande erfarenheter kan var till stor hjälp. Tanken med Ananke är bland annat att erbjuda möjlighet till sådant stöd. En speciell form av sådant stöd finns inom de så kallade tolvstegsprogrammen. I USA finns OCA, men i Sverige finns bland andra EA, som har möten i Lund och Malmö.
 • Kai nämde två adresser på nätet:

Vi lämnade laxvallen och återvände till vardagen informerade, inspirerade, förhoppningsvis med lite ny kraft att ta itu med nästa dag.

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN