30:e januari 2000

 

Vi träffades på Skutan och mötet inleddes med att Jakob sjöng sin egen visa "Vi värnar om varandra".

Därefter höll vi sedvanligt årsmöte. Lena läste sin verksamhetsberättelse för år 1999.

Sjukgymnasten Johan Langéen berättade för oss om hur han arbetar med "basal kroppskännedom". Han lät oss göra några enkla övningar. Några lösrykta meningar ur det han sa kommer här:

  • Vi strävar efter en helhetssyn; kropp och själ i samverkan.
  • Ingenting är fel. Vi gör våra val och får betala priset. Terapeuten är bara vägledare. Det är viktigt att acceptera sig själv, som man är.
  • Spänning i kroppen behövs ibland. Om den kvarstår kan den ge problem.
  • Vi arbetar med kroppsjagsfunktioner. Kontakt med underlag, centrum, andning och flöde.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN